آموزش های اپراتوری

۳۰خرداد ۱۳۹۶
پرینت شارپ MX-M310

آموزش نصب پرینت شارپ MX-M310 توسط پورت یو اس بی پرینت شارپ MX-M310 از طریق آدرس زیر درایور سازگار با سیستم عامل خود برای نصب پرینت توسط پورت یو اس بی را دانلود کنید و در محل مشخص از کامپیوتر ذخیره نمایید: شارپ MXM310   در فایل ذخیره شده USB در کامپیوتر خود setup.exe را باز کنید. در این […]

۳۰خرداد ۱۳۹۶
نصب پرینت شارپ MX-M260 توسط پورت یو اس بی

آموزش نصب پرینت شارپ MX-M260 توسط پورت یو اس بی نصب پرینت شارپ MX-M260 توسط پورت یو اس بی از طریق آدرس زیر درایور سازگار با سیستم عامل خود برای نصب پرینت توسط پورت یو اس بی را دانلود کنید و در محل مشخص از کامپیوتر ذخیره نمایید: شارپ MX-M260   در فایل ذخیره شده USB در کامپیوتر […]

۳۰خرداد ۱۳۹۶
نصب پرینت شارپ MX-M232D

آموزش نصب پرینت شارپ MX-M232D توسط پورت یو اس بی نصب پرینت شارپ MX-M232D از طریق آدرس زیر درایور سازگار با سیستم عامل خود برای نصب پرینت توسط پورت یو اس بی را دانلود کنید و در محل مشخص از کامپیوتر ذخیره نمایید: شارپ MX-M232D   در فایل ذخیره شده USB در کامپیوتر خود setup.exe را باز کنید. […]

۳۰خرداد ۱۳۹۶
نصب پرینت شارپ MX-M201

آموزش نصب پرینت شارپ MX-M201 توسط پورت یو اس بی نصب پرینت شارپ MX-M201 از طریق آدرس زیر درایور سازگار با سیستم عامل خود برای نصب پرینت توسط پورت یو اس بی را دانلود کنید و در محل مشخص از کامپیوتر ذخیره نمایید: شارپARM-201   در فایل ذخیره شده USB در کامپیوتر خود setup.exe را باز کنید. در […]

۳۰خرداد ۱۳۹۶
نصب پرینت شارپ MX-M160

آموزش نصب پرینت شارپ MX-M160 توسط پورت یو اس بی نصب پرینت شارپ MX-M160 از طریق آدرس زیر درایور سازگار با سیستم عامل خود برای نصب پرینت توسط پورت یو اس بی را دانلود کنید و در محل مشخص از کامپیوتر ذخیره نمایید: شارپ MX-M160 در فایل ذخیره شده USB در کامپیوتر خود setup.exe را باز کنید. در […]

۲۹خرداد ۱۳۹۶
نصب پرینت شارپ MX-M200

آموزش نصب پرینت شارپ MX-M200 توسط پورت یو اس بی نصب پرینت شارپ MX-M200 از طریق آدرس زیر درایور سازگار با سیستم عامل خود برای نصب پرینت توسط پورت یو اس بی را دانلود کنید و در محل مشخص از کامپیوتر ذخیره نمایید: شارپ MX-M200D در فایل ذخیره شده USB در کامپیوتر خود setup.exe را باز کنید.   […]

۲۸خرداد ۱۳۹۶

آموزش نصب پرینت شارپ MX-M310 تحت شبکه بر روی دکمه ی استارت کلیک کنید. سپس بر روی Devices and Printers کلیک کنید.   در پنجره باز شده بر روی Add a Printer کلیک کنید. گزینه Add a Local Printer را انتخاب نمایید. در پنجره باز شده بر روی Create a New Port کلیک کنید، سپس […]

۲۸خرداد ۱۳۹۶
پرینت شارپ MX-M160

آموزش نصب پرینت شارپ MX-M160 تحت شبکه بر روی دکمه ی استارت کلیک کنید. سپس بر روی Devices and Printers کلیک کنید.   در پنجره باز شده بر روی Add a Printer کلیک کنید. گزینه Add a Local Printer را انتخاب نمایید. در پنجره باز شده بر روی Create a New Port کلیک کنید، سپس […]

۲۷خرداد ۱۳۹۶
mxm453

آموزش نصب پرینت شارپ MX-M-453N تحت شبکه بر روی دکمه ی استارت کلیک کنید. سپس بر روی Devices and Printers کلیک کنید.   در پنجره باز شده بر روی Add a Printer کلیک کنید. گزینه Add a Local Printer را انتخاب نمایید. در پنجره باز شده بر روی Create a New Port کلیک کنید، سپس […]

۲۷خرداد ۱۳۹۶
MX-M503N

آموزش  نصب پرینت شارپ MX-M-503N تحت شبکه بر روی دکمه ی استارت کلیک کنید. سپس بر روی Devices and Printers کلیک کنید.   در پنجره باز شده بر روی Add a Printer کلیک کنید. گزینه Add a Local Printer را انتخاب نمایید. در پنجره باز شده بر روی Create a New Port کلیک کنید، سپس […]